CERTIFICATEN


 

 

 

Klaar voor de toekomst!

 

De J. van Geffen Groep staat garant voor veiligheid & kwaliteit.

 


 

Certificering Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie

Kiwa heeft vastgesteld dat het door J. van Geffen Groep B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie 2014/1 voor de volgende processen:

  • Scope “Kabelinfrastructuur”
  • Kabels ten behoeve van energie
  • K-A, K-C.

Certificering NEN-EN-ISO 9001

Kiwa heeft vastgesteld dat het door J. van Geffen Groep B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het uitvoeren van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, graafwerkzaamheden door middel van zuigtechniek, het uitvoeren van kabelwerken en uitvoering van (water)bodemsanering.

Certificering VCA*

Kiwa heeft vastgesteld dat het door J. van Geffen Groep B.V. gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied: Het uitvoeren van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw, graafwerkzaamheden door middel van zuigtechniek, het uitvoeren van kabelwerken en werken in verontreinigde grond.

Certificering (water)bodemsaneringen

Uitvoering van (water)bodemsaneringen VERKLARING VAN KIWA Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door J. van Geffen Groep B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem” versie 6,0 d.d. 1 februari 2018, incl. wijzigingsblad d.d. 28 maart 2019 voor het toepassingsgebied:

  • Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
  • Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond

INFRA

Op het gebied van energie verricht J. van Geffen de meest voorkomende werkzaamheden in eigen huis. Geavanceerd materieel in combinatie met speciaal opgeleid, hooggekwalificeerd personeel.

ZUIGTECHNIEK

De zuigwagen is bijzonder geschikt voor situaties waarbij de omgeving lastig te benaderen is. Met deze unieke machine voert u de taken uit van een graafmachine, transportwagen en minstens twee arbeiders.

VERHUUR

Bij J. van Geffen kunt u terecht voor advies en zorgen wij altijd voor een passende oplossing bij elke opdracht. U kunt bij ons terecht voor onder andere bemande graafmachines, gronddumpers en  tractoren.

J. van Geffen Groep B.V.
Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
078 - 630 9922
KvK nummer: 64581217