Projecten
Nachtklus Vaanweg

Nachtklus, Vaanweg te Rotterdam

Op de Vaanweg in Rotterdam hadden we te maken met een middenspanning storing die onder het asfalt lag. Om het verkeer niet al te veel hinder te laten ondervinden van onze werkzaamheden hebben we dit in de nacht gedaan. Deze “operatie” bestaat eigenlijk uit vier fases.

Fase 1 – Asfaltzagen

Om het asfalt te zagen gebruiken wij een gefabriceerd diamanten zaagblad, deze komt namelijk onder een enorme druk te staan tijdens het zagen. Om het geheel te koelen zit er een grote watertank in de machine.

Fase 2 – Funderingslaag verwijderen

Door middel van een sloophamer aan onze graafmachine wordt de funderingslaag verwijderd.

Fase 3 – Grondzuigen

Met onze zuigwagen, zuigen we alle grond weg rondom de kabel, zodat deze vrij komt te liggen.

Fase 4 – Repareren

Nadat de kabel vrij is en de schade bekend is kunnen de monteurs de kabel repareren door middel van een reparatiemof.

Op de (aanklikbare) afbeeldingen rechts ziet u van boven naar beneden fase 1 tot en met 4.

Acadia