Projecten

Uitgebreide project informatie van J. van Geffen Groep

Via deze pagina brengen wij u het laatste nieuws over interne en externe projecten die wij uitvoeren voor onze relaties.

 


In de wintereditie van het 078 magazine staat een mooi artikel geschreven waar we weer trots op kunnen zijn! Lees meer

 


Werken in de prachtige binnenstad van Dordrecht!  

Voor een klus in de binnenstad van Dordrecht werden wij ingehuurd door de Gebr. Tromp om een nieuwe rioolaansluiting te maken.

 

Wilt u meer weten? Klik hier  

 


Gezamenlijk met Stedin middenspanningsstoring verhelpen 

In Arkel wordt er druk gewerkt in samenwerking met Stedin om een middenspanningsstoring op te lossen.

Er moeten hiervoor 3 middenspannings ruimtes op een andere kabel ingelast worden.

Wilt u meer weten? Klik hier  

 


Werkzaamheden Laan der Verenigde Naties 

 

Op de Laan der VN zijn we bezig met het aanleggen van een nieuwe voedingskabel t.b.v. de verkeersleidingspost van Rijkswaterstaat.

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 

 


Van Geffen voert grondwerk in Dordrecht uit voor Stedin 


De Van Geffen Groep is in opdracht van netbeheerder Stedin bezig op een project aan de Van Deysselstraat in Dordrecht. Van Geffen regelde onder andere hierbij al het grondwerk.

Wilt u meer weten? Klik hier

 


Zeg maar nee, dan krijg je er twee! 

In Asperen hebben wij enige tijd geleden een aansluiting gemaakt van een trafo station naar een nieuwe school.

Op dit werk hebben wij 2 minigravers ingezet. Met een kraan prikken wij de vaste onderlaag open en met de andere graven wij de sleuf. 

Wilt u meer weten? Klik hier

 


Persleiding gereinigd door middel van "foampiggen"

Voor de firma Kloens hebben we in Rotterdam een persleiding schoon gemaakt.
De pomp die op 4 meter diepte staat kreeg het afvalwater niet meer weggepompt door de persleiding. In de persleiding was alles zo aangekoekt dat de opbrengst niet meer gehaald werd.

 

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 

 

 

 


Tijdelijk schoolplein voor de Notenbalk

Voor basisschool de Notenbalk in Zwijndrecht hebben we een tijdelijk schoolplein aangelegd. Het oude schoolplein is verwijderd en bouwrijp gemaakt. In het eerste of tweede kwartaal van 2019 zal het nieuwe plein worden aangelegd. Uiteraard verwijderen we dan weer het tijdelijke plein.

 

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 


Een fijne samenwerking

Op een klus in de Lekstraat in Barendrecht hebben we met diverse werklieden de klus geklaard. “Even” een lagedruk 100 millibar gasnet saneren en vervangen. Hier komt een hoop bij kijken. Zo lopen er op het werk een gasmonteur, grondwerkers, stratenmakers en een machinist.

 

 

Wilt u meer weten? Klik hier

 


500m kabel vervangen

Via Stedin kregen wij de opdracht om op de Helsdingseachterweg in Vianen een kabel te vervangen die voor veel storingen had gezorgd. Dit kwam mede doordat de kabel te diep in de grond lag.

Belangrijk hierbij is natuurlijk de veiligheid voor onszelf maar ook voor de omstanders. Dus een verkeersplan was noodzakelijk. Hierna kon er geboord worden en kon de Unimog aan de slag om met de lier de kabel te trekken over 500 meter.

Uiteraard alles netjes dichtgegooid en opgeruimd! Weer een mooie klus geklaard.

Wilt u meer weten? Klik hier

 


STOPAQ cursus

Wij vinden het belangrijk dat we onszelf en het team steeds blijven ontwikkelen. Belangrijke modules in deze cursus waren stationswerken ondergrond en bovengronds. Dit houdt in dat rechte leidingen, bochtstokken, T-stukken, verloopstukken en flensverbindingen voorzien worden van STOPAQ systemen. De andere module is de Opkomers. Hierbij voorzien we bodem- en luchtovergang van STOPAQ wikkelband.

Wilt u meer weten? Klik hier

 


Prettige samenwerking

Het begon als een pilot, even een paar maanden testen. Jeroen van Geffen geloofde niet direct in het effect van social media.

Samen met Ruud Besems van Acadia en Mervyn de Bruyn van Twin Creations werd er een plan gemaakt in overleg met Daisy van Geffen. Zo werd er besloten om op LinkedIn, FaceBook en de website wekelijks berichten te plaatsen.

Zo ontstaat er dus een mooie samenwerking en functioneert een ieder in z’n eigen kracht.

Wilt u meer weten? Klik hier


Aansluiting directiekeet Havenspoorlijn

Weer werk aan de winkel voor onze zuigwagen. Er moest een persleiding worden vrij gezogen aan de Neckarweg in Rotterdam. Hierna kon een directiekeet worden aangesloten die fungeert als coördinatiecentrum voor de werkzaamheden aan de Havenspoorlijn.

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 

 


Midden spanning storingen repareren

Wij ondersteunen de storingsdienst bij Stedin met graafwerkzaamheden. Hierbij moet je denken aan storingen bij een huis dat zonder stroom of gas zit.

Laatst hadden we een midden spanning storing in Molenaarsgraaf. Gezien het net uit een ring bestaat kan vaak de kabel tussen 2 transformatiestations worden uitgeschakeld en dan hebben de huishoudens toch nog stroom.

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 


Onze zuigwagen konden we weer goed inzetten bij een klus in een bedrijfshal in Roosendaal.

In opdracht van de Firma Breure moesten we op diverse plekken heipalen vrij zuigen ter voorbereiding op de vloer die gestort moest worden. Tevens moesten we het hoofdriool vrij zuigen zodat de aansluiting gedaan kon worden.

 

Wilt u meer weten? Klik hier


 


Vandaag zijn we o.a. op 3 locaties bezig geweest
in ons eigen Dordrecht.

Aan de Stevensweg hebben we de middenspannigskabel vrij gegraven om de storing te verhelpen. Ook was dit het geval aan de Groenmarkt, daar was enkel de uitdaging wat groter gezien deze locatie midden in het centrum ligt.

Daarnaast is de grondzuigwagen ingezet aan de Voittakade. Door de aanwezigheid van boomwortels diende dit vrij gezogen te worden.

Wilt u meer weten? Klik hier

 

 

 


Even een paar bomen planten?

Nee van Geffen heeft niet de bomen gepoot, maar wel de werkzaamheden gedaan om het mogelijk te maken. De bestaande middenspanningsroute moest worden verlegd. Aan de Merwedestraat in Dordrecht hebben wij een gestuurde boring gedaan van 150 meter lang.

Hoe gaat dit nu precies in z’n werk? Lees meer

 

 


Nachtelijke middenspanning klus te Rotterdam

Op de Vaanweg in Rotterdam hadden we een middenspanning storing klus die in de nacht uitgevoerd moest worden om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn. Het asfalt moest namelijk gezaagd worden en de funderingslaag worden verwijderd. Vervolgens moest de kabel vrij worden gezogen met onze grondzuigwagen. Uiteindelijk kon de kabel worden gerepareerd!

Lees meer

 

 


Van Geffen opnieuw gecertificeerd bij KIWA

Met trots presenteren wij de behaalde certificaten. Gezien de uitbreidingen van onze werkzaamheden hebben wij alles ondergebracht bij KIWA Nederland met als allernieuwste certificaat de uitvoering van (water)bodemsanering. Uiteraard moet dit gevierd worden met een heerlijk gebakje!

 

CKB - Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelaanleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitsbeheersysteem van kabelaanleg- en buizenlegbedrijven. De regeling is in gezamenlijkheid opgesteld en bijgehouden door opdrachtgevers én opdrachtnemers. Hierdoor zijn de eisen in de regeling up-to-date en adequaat toegespitst op de technische ontwikkelingen en marktverhoudingen binnen de sector.

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

Met een VCA-certificaat leg je de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.
De VCA (VGM Checklist Aannemers) is ontwikkeld vanuit de petrochemische industrie om praktische veiligheidsaspecten- en risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en VCA gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

ISO9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Versimpeld zou je kunnen stellen dat dit staat voor
• Zeg wat je doet
• Doe wat je zegt
• Bewijs het

De herziende norm ISO 9001:2015 is 's werelds meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement. Dit is de eerste grote herziening van de norm sinds 2000 en is geschreven met het oog op de hedendaagse zakelijke uitdagingen en voor organisaties van iedere grootte. De wijzigingen binnen de norm zorgen voor veel flexibiliteit in het aanbieden van veelzijdige voordelen aan organisaties.

SIKB 7000

Dit protocol waarborgt de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens conventionele methoden door het beschrijven van de specifieke eisen. Dit protocol is van toepassing op de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wbb en de Wm en op saneringen in “drogere oevergebieden” in het kader van de Waterwet.

 

Acadia