• Home   |
 • Wie we zijn   |
 • Wat we doen   |
 • Projecten   |
 • Kom bij ons werken   |
 • Contact   |
 • Projecten

  Samenwerking Evides Waterbedrijf

  In opdracht van Evides waterbedrijf hebben we rond de gedeeltelijke nieuwbouw in Dordrecht de verharding mogen verzorgen.

  Het gaat hierbij om het leggen van stelconplaten en diverse tegelpaden voorzien van kantopsluitingen. Daarnaast werd de bestaande bestrating aangepast aan de nieuwe hoogte en aansluitingen aan het nieuwe pand.

  Bestratingswerkzaamheden

  Na een opknapbeurt van het pand heeft Prent Technische Groothandel in Dordrecht de bestrating aan de buitenkant ook laten aanpassen.

  De oude bestrating hebben we verwijderd en nieuwe bestrating terug gebracht met mooie witte lijnen voor duidelijke parkeervakken. Ook hebben we extra kolken geplaatst om het regenwater voldoende af te voeren. Zo heeft het pand een mooie en nieuwe uitstraling verkregen door het vernieuwde straatwerk.

  Werkzaamheden scheepswerf Gebr. Kooiman bv

  Bij de scheepswerf Gebr. Kooiman bv in Zwijndrecht hebben we voor de nieuw te plaatsen kotterbank de voorbereidingen mogen treffen voor de fundering.

  De werkzaamheden begonnen met het boren van gaten in de bestaande vloer van 450mm zodat de heiwerkzaamheden van diverse buispalen konden aanvangen.

  Na de heiwerkzaamheden hebben we de vloer netjes ingezaagd om vervolgens de betonnen vloer verder te verwijderen en af te voeren. Daarna is de grond afgegraven om de juiste diepte van de bouwkuip te bereiken. Langs de ingezaagde vloer hebben we houten damwand planken geplaatst wat tevens als verloren bekisting beschouwd kan worden.

  Als laatste hebben we 10cm ophoogzand aangebracht, verdicht en geëgaliseerd zodat de volgende aannemer de volledige fundering kan gaan maken voor de nieuw te plaatsen kotterbank.

  50KV station Dordrecht

  Om het nieuwe 50KV station in Dordrecht hebben we diverse werkzaamheden gedaan om het station bereikbaar te maken. Door de inzet van onze Liebherr 926 rupskraan konden wij de grote hoeveelheden zand verplaatsen om de voorbereidingen te treffen voor het machinaal straten van het terrein.

  We hebben diverse kolken geplaatst en aangesloten op het hoofdriool. Na het op hoogte brengen van het 3700 m2 grote terrein heeft de firma Ouwe Jan & F. De Bruin infra het terrein machinaal bestraat en afgewerkt. Zij zijn specialisten in machinaal bestraten.

  Nachtwerkzaamheden in Strijen

  Aan de Hoekseweg in Strijen heeft de Van Geffen Groep in de nacht een oversteek gemaakt voor de firma Stedin. Het betreft hier voorbereidingen voor het inlassen van een nieuwe traforuimte.

  De werkzaamheden bestonden uit het zagen van het asfalt over de volledige breedte van de weg. Daarna werd het asfalt verwijderd en de puin laag los geprikt met de prikker aan de minigraver. Vervolgens werd onze zuigwagen ingezet om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Na het uitzuigen op de juiste diepte hebben we mantelbuizen geplaatst en de sleuf weer op de juiste manier verdicht in lagen met wacker en trilplaat. De oversteek is dicht gemaakt met stelconplaten.

  De rest van de werkzaamheden hebben plaats gevonden met een halve rijbaan afzetting zodat het graven, inlassen en afwerken op een veilige manier kon gebeuren.

  Aanbrengen kwelschermen

  In de Dordtse Biesbosch hebben we op diverse plekken kwelschermen geplaatst.

  Er was op verschillende plekken sprake van onder loopsheid bij diverse duikers door het verschil in waterpeilen.

  Door de kwelschermen op de juiste manier te plaatsen kan dit het onderspoelen van de duiker tegen gaan. Tevens hebben we de duikers goed afgedicht en de ontstane ruimtes met schuimbeton gevuld.

  Nieuwe VacuĆ¼m unit

  De van Geffen Groep heeft geïnvesteerd in een nieuwe en duurzame vacuüm unit.

  Deze zogeheten zuignap kan diverse zware objecten tot 5 ton optillen.
  Het is zeer prettig werken met deze elektrische unit omdat het zeer stil, efficiënt en makkelijk te bedienen is door de grondwerker of machinist.

   

  Bodemsanering

  Bij de Zwaan Metaal Dordrecht hebben we een bodemsanering uitgevoerd, dat wil zeggen dat we een stuk grond vrij hebben gemaakt van bodemverontreiniging.

  De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van een asbesthoudende scheidingswand, de verharding (klinkers en tegels) verwijderen en afvoeren. Vervolgens de bodemsanering uitvoeren doormiddel van onze eigen zuigwagen en een minigraver met zuigbuis.

  Hierna werd het schone zand op hoogte afgewerkt om vervolgens een vloeistof dichte vloer te kunnen storten. Dit alles werd uitgevoerd met de juiste documenten en certificaten.

  Keerwanden, taluds en trappen

  Ook is de Van Geffen Groep werkzaam voor particulieren.

  Bij dit project in Dordrecht hebben wij de keerwanden geplaatst en de taluds gemaakt. Op de foto's is de verhoging van de trap aangelegd.

  Deze verhoging is gemaakt met flugzand. Dit materiaal is lichter in gewicht, waardoor er ook minder kans op zetting is, met als gevolg dat de bestrating zo min mogelijk zakt.

  Na de verhoging hebben wij de trap aan kunnen leggen. Er wordt hier de komende  week nog hard gewerkt!

  Wordt dus vervolgd....

  Keerwanden plaatsen en stelconplaten leggen

  Voor straalbedrijf G. Verhaar in Dordrecht hebben wij de afgelopen weken keerwanden geplaatst en stelconplaten gelegd.

  Door de aankoop van een extra stuk terrein is er meer ruimte ontstaan voor opslag van hun gespoten en gestraalde producten in de grote opslagcontainers.

  Om de hoogteverschillen op te vangen tussen de nog aan te leggen nieuwe weg en het bestaande reeds aangekochte asfaltterrein, hebben wij keerwanden geplaatst onder het nieuwe hekwerk.

  Op deze manier wordt het hoogteverschil van meer dan 50 cm goed opgevangen en kan alle bedrijvigheid in goede orde plaatsvinden.

   

  Duiker verlengen

  In Brielle hebben we een bestaande duiker verlengd om ruimte te creëren voor een nieuw te plaatsen middenspannings ruimte.

  We hebben eerst de sloot uitgebaggerd en vol gereden met zand. Hierna op de bestaande duiker een inspectie put geplaatst om vervolgens door te rioleren naar de gewenste lengte van de nieuw te leggen duiker. Dit alles tot een goed resultaat gebracht door het juiste materiaal, materieel en deskundigheid van het personeel wat wij allemaal in eigen huis hebben.

  Kabels vrij zuigen

  Aan de Industrieweg te Hardinxveld-Giessendam hebben we met onze zuigwagen een kabelbed vrij gezogen. Het kabelbed bestaande uit middenspannings kabels is zeer nauwkeurig vrij gezogen en zichtbaar gemaakt om alles goed inzichtelijk te maken.

  Door eerst de klinkers te verwijderen met de graafmachine kon daarna het kabelbed worden vrij gezogen. We hebben onder het kabelbed een drain ingezogen om de werkplek tijdens het om lassen van de kabels droog te houden. Ook hebben we een nieuwe tracé gezogen om vervolgens daar ook middenspannings kabels in te trekken om zo extra velden vrij te maken op de bestaande midden spanning installatie te verkrijgen.

   

  Nieuwe Bagela lier

  Jeroen van Geffen van de Van Geffen Groep investeerde in een nieuwe BAGELA RKW 5010 met 1500m kabel, centrale vetsmering en nog enkele ingebouwde optie volgens zijn wensen.

  Echt een heel mooie, dikke Bagela lier.

   

   

   

  Volg ons online!

  Copyright 2022 J. van Geffen, Realisatie An'der Ontwerp i.s.m Acadia.