Projecten


 

HIER KRIJGT U EEN INDRUK VAN ENKELE AFGERONDE PROJECTEN.

Samenwerking Evides Waterbedrijf

In opdracht van Evides Waterbedrijf hebben wij de afwerking mogen verzorgen van het nieuwe gebouw in Dordrecht.

De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van betonplaten en diverse tegelpaden met kantopsluiting. 

Het nieuwe gebouw is daardoor weer op een veilige manier te bereiken.


Bestratingswerkzaamheden

Deze week hebben we ondanks het slechtere weer toch een mooi stukje werk af kunnen ronden bij Prent Technische Groothandel in Dordrecht.

Het gehele straatwerk hebben wij vervangen en zijn er nieuwe kolken geplaatst.


Aanbrengen Mantelbuis

Om dit te realiseren zijn er goede afspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam en de belanghebbende leiding eigenaren.

Hiervoor is een werkplan opgesteld waar alle voorwaarden in staan om dit naar behoren uit te kunnen voeren.

Dit resulteerde in het vrijzuigen van de leidingen op 2,70m diep om de mantelbuis haaks onder alle leidingen door te leggen.

 


Werkzaamheden Kooiman t.b.v. nieuwe kotterbank

Wij zijn de werkzaamheden gestart met het boren van 450 mm gaten in de bestaande fundering, waarna er heiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden van een aantal buispalen.

Nadat dit gereed was is de vloer ingezaagd en vervolgens verwijderd. We zijn hierna gestart met het uitgraven van de bouwkuip.

Langs de gezaagde vloer is een houten damwand aangebracht die direct als verloren bekisting is gebruikt.

Als laatst hebben wij 10 cm ophoogzand aangebracht en geëgaliseerd, zodat de aannemer zijn werk optimaal kan uitvoeren.


Bereikbaarheid 50KV station

In de afgelopen weken hebben wij de kolken aangebracht en aangesloten op het hoofdriool en hebben wij het totale terrein van 3700 m2 op hoogte gebracht met behulp van onze Liebherr kraan.

Voor de volledige ontzorging neemt de Van Geffen Groep dit totale project op zich en werken wij nauw samen met diverse onderaannemers.

Voor het aanbrengen van het straatwerk hebben wij OuweJan & F. de Bruijn infra ingeschakeld. Zij zijn specialist in het machinaal bestraten.


Nachtwerkzaamheden in Strijen

Aan de Hoekseweg in Strijen hebben een aantal mannen van de Van Geffen Groep in de nacht een oversteek gemaakt ter voorbereiding op het inlassen van het nieuwe trafo station.

Om al het asfalt eruit te kunnen halen met de prikker is voorafgaand het asfalt gezaagd.

De zuigwagen hebben wij ingezet om de sleuf leeg te zuigen waarbij kabelschade voorkomen kan worden.

Momenteel wordt het trace uitgegraven, waarbij we gebruik maken van een halve rijbaan afzetting.


Opgraven van gaslek

In samenwerking met Stedin hebben wij in Hoogvliet een gaslek verholpen.

De locatie van de storing was op een parkeerplaats van een winkelcentrum, waarbij wij ook voor de benodigde afzetting hebben gezorgd.

De Van Geffen Groep verzorgde de graafwerkzaamheden, zodat Stedin het gaslek in alle veiligheid kon repareren. 

Na de reparatie hebben wij het gat gedicht en het straatwerk weer netjes achtergelaten.


Aanbrengen kwelschermen Dordtse Biesbosch

Deze zijn nodig omdat er onderloopsheid van de duiker is ontstaan door het verschil in waterpeilen.

Door het aanbrengen van de kwelschermen kan er geen onderspoeling meer ontstaan.

De door de onderspoeling ontstane ruimte spuiten we vol met schuimbeton.


Verzwaren MS route Numansdorp

Na de eerste graafwerkzaamheden hebben wij met behulp van onze kabeltreklier de nieuwe ms bundel gelegd, waarna Stedin deze heeft kunnen inlassen. Deze kabels zijn over een afstand van ongeveer 400 meter getrokken. 

Vervolgens is de oude MS kabel verwijderd en zijn ze gestart met het herstellen van de bestrating.


Nieuwe Vacuümunit

De Van Geffen Groep heeft geïnvesteerd in een nieuwe duurzame vacuümunit.

Met deze vacuümunit, ook wel bekend als zuignap, kunnen diverse zware objecten tot 5 ton getild worden.


Bomen rooien Leerdam

Van alle markten thuis... In opdracht van Stedin zijn wij vorige week bezig geweest met het rooien van bomen en struiken. 

De grootte van de bomen zorgde voor problemen voor de onderliggende infra. Ook groeide de bomen richting het perceel van de buren. 

Het was een beperkte werkruimte, maar door gebruik te maken van een rups telescoophoogwerker van Riwal konden alle bomen op een juiste en veilige manier bereikt worden.

 


Vervanging van oude brug aan de Vissersdijk

De Van Geffen Groep heeft weer een mooie klus af kunnen afronden. 

Aan de Visserdijk in Dordrecht hebben wij een oude brug mogen vervangen. Voordat de nieuwe brug aangelegd kon worden hebben wij allereerst de oude verwijderd. Hierbij zijn de oude landhoofden behouden gebleven, zodat deze nogmaals gebruikt konden worden. Deze landhoofden zijn voor plaatsing van de nieuwe brug op goede hoogte gebracht.

Ter afronding van het project is de bestrating weer netjes terug gelegd.


Bodemsanering De Zwaan Metaal

In de loods hebben wij de asbest houdende scheidingsmuur verwijderd tesamen met de oude bestrating. Hieropvolgend hebben wij een bodemsanering uitgevoerd.

Bodemsanering is het proces om het stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken.

Nadat deze werkzaamheden afgerond zijn is er een nieuwe vloeistof dichte betonvloer gestort.

Uiteraard zijn deze werkzaamheden volbracht met de juiste certificaten!


Pollers verwijderen centrum Dordrecht

In samenwerking met Van IJsseldijk Infra zijn wij de pollers in de binnenstad van Dordrecht aan het verwijderen.

Op verschillende locaties in het centrum van Dordrecht zijn wij bezig met het verwijderen van de pollers. De pollers worden vervangen door camera’s waarmee het toezicht op het verkeer op een moderne wijze gemonitord wordt.


3 kilometer kabel leggen in de Biesbosch

In de Dordtse Biesbosch zijn we gestart met de aanleg van 3 km laagspanningskabel op 6 verschillende locaties.

Deze kabels worden aangebracht om de reeds aangebrachte stuwen te voorzien van elektriciteit.

Doordat de stuwen voorzien worden van elektra kan het waterpeil in het nieuw aangelegde natuurgebied automatisch op het juiste peil gehouden worden door het Waterschap.


Keerwanden plaatsen en stelconplaten leggen

Voor straalbedrijf G. Verhaar in Dordrecht hebben wij de afgelopen weken keerwanden geplaatst en stelconplaten gelegd.

Door de aankoop van een extra stuk terrein is er meer ruimte ontstaan voor opslag van hun gespoten en gestraalde producten in de grote opslagcontainers.

Om de hoogteverschillen op te vangen tussen de nog aan te leggen nieuwe weg en het bestaande reeds aangekochte asfaltterrein, hebben wij keerwanden geplaatst onder het nieuwe hekwerk.

Op deze manier wordt het hoogteverschil van meer dan 50 cm goed opgevangen en kan alle bedrijvigheid in goede orde plaatsvinden.

 


Nieuwe Bagela lier

Jeroen van Geffen van de Van Geffen Groep investeerde in een nieuwe BAGELA RKW 5010 met 1500m kabel, centrale vetsmering en nog enkele ingebouwde optie volgens zijn wensen.

Echt een heel mooie, dikke Bagela lier.

 

 

 


Bestaande duiker verlengen in Brielle

In Brielle hebben wij een bestaande duiker verlengd om ruimte te creëren voor een nieuwe middenspanningsruimte.

Deze ruimte is gecreëerd nadat eerst de sloot uitgebaggerd is en deze vervolgens volgegooid is met zand, waarna de nieuwe duiker aangebracht is.

 


Inlassen Middenspanning Station Groot Ammers

In Groot Ammers is de Van Geffen Groep bezig met het inlassen van een Midden Spanning Station.

Om dit te verwezenlijken moesten wij twee gestuurde boringen maken. In samenwerking met Klever boor en perstechniek werd deze klus ook weer geklaard.

Omdat er van een lichte bodem verontreiniging sprake bleek te zijn hebben wij ook meteen de benodigde bodemsanerings werkzaamheden uitgevoerd.


Keerwanden, taluds en trappen

Ook is de Van Geffen Groep werkzaam voor particulieren.

Bij dit project in Dordrecht hebben wij de keerwanden geplaatst en de taluds gemaakt.

Op de foto's is de verhoging van de trap aangelegd.

Deze verhoging is gemaakt met flugzand. Dit materiaal is lichter in gewicht, waardoor er ook minder kans op zetting is, met als gevolg dat de bestrating zo min mogelijk zakt.

Na de verhoging hebben wij de trap aan kunnen leggen. Er wordt hier de komende week nog hard gewerkt!

Wordt dus vervolgd....


Duurzaam bezig zijn

Voor het net "Duurzaam bezig" zijn wij in Meerkerk bezig met het aanbrengen van MS kabels.

Deze kabels worden ingelast in een nieuwe MS ruimte en zullen de stroom, die de klant opwekt d.m.v. zonnepanelen, terug leveren in het net "Duurzaam bezig".

 


Kabels vrij zuigen

Aan de Industrieweg te Hardinxveld Giessendam hebben wij met de zuigwagen de bestaande middenspanning kabels vrij gezogen en vervolgens een nieuw tracé gezogen.

Daarna hebben we de middenspanning kabels getrokken.

Deze werkzaamheden hebben wij uitgevoerd om extra velden te krijgen op de bestaande middenspanning installatie


Proefsleuven, het vervolg

Op de Sint Jorisweg heeft Van Geffen een aantal proefsleuven gemaakt om te bepalen waar er plek is om een nieuwe gasleiding van 250 mm te leggen.

Deze nieuwe gasleiding gaat de oude gietijzeren gasleiding vervangen. Het vervangen van deze leiding is echter een probleem omdat er in het verleden tal van andere kabels over de oude leiding gelegd zijn.

Een ideale klus voor onze zuigwagen


J. van Geffen Groep in DKIB Magazine

J. VAN GEFFEN BV ontzorgt, en dat is geen modewoord

Ooit begon Jeroen van Geffen als zzp'er. Inmiddels spreken we over: J. Van Geffen Groep en heeft het bedrijf acht medewerkers in vaste dienst. Er zijn drie verschillende werkgebieden die één grote overeenkomst hebben: ontzorgen.

Ontzorgen is geen modewoord, het is wat Jeroen van Geffen doet: meedenken met klanten en hen veel werk uit handen nemen. "De drie belangrijkste pijlers van ons bedrijf zijn infra, zuigtechniek en verhuur," legt Jeroen van Geffen uit. "In alle drie die takken werken we met onze medewerkers in vaste dienst en huur ik mensen in als dat nodig is.

De groei van het bedrijf heeft mij geen directeur gemaakt die vanuit het kantoor in de Sikkelstraat de hele dag orders uitdeelt. Dat ligt niet in mijn aard. Op ieder

karwei ben ik aanwezig omdat ik altijd aanspreekbaar wil zijn voor zowel de opdrachtgever als voor onze mensen die de werkzaamheden uitvoeren."

Klik hier wanneer u het volledige artikel wilt lezen.


Test 1, 2, 3...

In het centrum van Dordrecht wordt de zuigwagen ingezet bij het maken van proefsleuven. Ook met 1,5 meter tussenruimte kan de Van Geffen Groep uw klus klaren! 

 

 


Aansluiting directiekeet Havenspoorlijn

Aan de Neckarweg in Rotterdam moest een bestaande persleiding worden vrij gezogen. Dit was nodig omdat de directiekeet hier op aangesloten moest worden. Dit is voor de werkzaamheden aan de Havenspoorlijn. De keet zal het coördinatiecentrum van deze werkzaamheden worden. Hiervoor hebben wij onze zuigwagen weer mooi kunnen inzetten. 

Na het vrij zuigen is de keet direct aangesloten waardoor het gat dezelfde dag nog gedicht en afgewerkt kon worden.

Voor een indruk van alle werkzaamheden aan de Havenspoorlijn verwijzen we graag naar 
www.portofrotterdam.com

 


Bodemsanering Reeweg Zuid

Op de Reeweg Zuid in Dordrecht hebben wij in opdracht van I & T Vastgoed een bodemsanering mogen uitvoeren.

Omdat de grond sterk puinhoudend was hebben we de grond gezeefd.

Hierna is de verontreinigde grond herschikt zodat deze in een later stadium afgedekt zal worden door de fundering van het nog te bouwen huis.


Van Geffen werkt door!

De Van Geffen Groep kan gelukkig, met de nodige voorzorgsmaatregelen voor ons personeel, door blijven werken.

Ons wagenpark wordt iedere dag volledig ingezet en wij blijven ons, ondanks het nare virus, voor 100% inzetten voor onze relaties.

Wij willen iedereen sterkte wensen in deze periode! Let goed op elkaar & op jezelf!


Haaswijkweg Oost te Dordrecht

Oud trafohuisje verwijderen in Dordrecht.

Na alle werkzaamheden voor het inlassen van een nieuw trafo station hebben wij, om de klant te ontzorgen, er ook voor gezorgd dat het oude trafo huisje verwijderd is.


Project aan de Kerkeplaat in Dordrecht

Op dit werk houden wij ons bezig met lage en midden spanning werkzaamheden, hierbij gaat het om een nieuw te plaatsen compact station, klantenstation en traforuimte. Vanwege het feit dat dit bedrijfspand vol gelegd is met maar liefst 2000 zonnepanelen hebben zij meer capaciteit nodig. Uiteraard is er de hoop om veel stroom terug te gaan leveren. Dit verklaart de noodzaak voor het nieuwe station.

Om zo’n station te kunnen koppelen is er een ingaande- en uitgaande poot van 13KV/20KV MS nodig. Hiervoor wordt het bestaande MS net onderbroken en worden er op de bestaande kabel 2 nieuwe staarteinden ingelast. Ook worden er stekkers gemonteerd en bevestigd op de schakelaar in het nieuwe station.

Voor al deze werkzaamheden plaats kunnen vinden moet er eerst een tracé uitgezet en uitgegraven worden en worden nieuwe MS kabels getrokken. (3x1x150 ALU kwadraat) Op dit project moest de Van Geffen Groep ook het asfalt aftekenen en zagen. Dit deden wij met een open ontgraving, rijbaan voor rijbaan zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervond. Het hele traject werd, waar nodig, voorzien van afzettingen. Onder het wegdek door werd een reeks mantelbuizen geplaatst om de kabels onder de rijbaan door te kunnen trekken. Hierna werden de kabels uitgekleurd, erin gelierd, gebundeld en afgedekt. Tenslotte werd er een manteltest gedaan alles aangesloten en gelast.

Op dit werk verzorgde Van Geffen al het grondwerk, straatwerk, transport, de te leggen kabels en de afzetting. Zoals bij ons gebruikelijk werden de nieuwe kabels en leidingen ook digitaal ingemeten om zorg te dragen voor een nauwkeurig revisie. Een deel van de werkzaamheden vond plaats in de grasberm, deze hebben wij volledig hersteld en weer ingezaaid. De oversteek die in het asfalt zat is netjes dicht gestraat en tenslotte hebben wij de afzetting aan het eind van het werk weer opgeladen.

 


Reinigingssysteem van de waterzuivering

Vanwege een aantal aanpassingen aan het reinigingssysteem van de waterzuivering bereiden wij d.m.v. graafwerkzaamheden een nog te maken persing voor. Onder het asfalt door naar een ander deel van het terrein.


Gasstation slopen en weer opbouwen

Op de Sportlaan in Strijen kregen we een leuke uitdaging. Een oud gasstation weghalen en een nieuwe plaatsen die weer voldoet aan de gestelde eisen. Uiteraard begon het met het slopen van het bestaande gasstation, waarna we de ingaande hogedruk poot 8bar en uitgaande poot 100ml bar hebben gesaneerd. Deze hebben we vervangen voor een nieuwe stalen 4 duimse leiding en een nieuwe 200mm gele pvc-leiding. Tevens hebben we nieuwe afsluiters ertussen geplaatst. Zo werd het nieuwe station weer opgebouwd.

Nette afwerking

Voor het leidingwerk hebben we een deel van de straat open moeten maken. Natuurlijk hebben we dit ook weer opnieuw gestraat en zijn de bermen netjes afgewerkt. Na het afvoeren van puin, zand, oud ijzer, afzetmateriaal, schaftkeet en dixi was alles weer netjes en was de klus geklaard.

 


Gestuurde boring van 150 meter

Het is niet een vanzelfsprekendheid dat er zomaar gegraven en gepoot kan worden in stukken grond. Ook ondergronds is er een infrastructuur. Tijdens het poten van de bomen op de Merwedestraat moest er ook rekening worden gehouden met de bestaande middenspanningsroute. Er moest een gestuurde boring worden gemaakt om de middenspannings kabels te verleggen zodat de bomen daadwerkelijk konden worden gepoot. Deze operatie ook wel HDD-proces genoemd bestaat uit 3 fases.

De Pilotboring

Tijdens de pilotboring wordt de boorkop die door een boorstelling door de aarde wordt geboord. De boorkop kan in de juiste richting gestuurd worden.

Het verruimen van het boorgat

Als de boorkop een volledige boring heeft gedaan, wordt deze verwijderd van de boorstang en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de boorstelling vervolgens teruggetrokken. Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat, terwijl hij tegelijkertijd een leiding achter zich aantrekt, die voorziet in boorvloeistof, om instorting van het gat te voorkomen. Dit ruimen kan, al naargelang de diameter van de in te trekken leiding meermalen herhaald worden.

Het trekken van de leiding

Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de boorstang en vervangen door een laatste ruimer en de leiding, die in zijn geheel uitgelegd is. Een wartel tussen de ruimer en de pijp moet draaiing van de pijp voorkomen. De gehele leiding wordt nu in het gemaakte boorkanaal getrokken.

 


Hemelwater riool aansluiting

In samenwerking met de firma Kloens hebben we op de Lijnbaan een riool aansluiting gemaakt voor het hemelwater.

Op dit project hebben we met een zeer beperkte werkruimte te maken, doordat de verbouwing van het pand nog volop gaande is.

De zuigwagen werd ingezet ondanks de krappe ruimte en de hoeveelheid kabels en leidingen die zich onder de grond bevinden.

De werkruimte tussen het bestaande gebouw en de trambaan betrof een krappe 3 meter die behoorlijk vol lag met diverse kabels van nutsbedrijven.


Ook weekend voor de zuigwagen

Hiervoor moest onze zuigwagen weer flink aan de bak.
Het handige is dat de wagen zeer geschikt is voor plekken die lastig te bereiken zijn.
Zo worden beschadigingen voorkomen en voert het eigenlijk de taak uit van een graafmachine en een transportwagen.
Het is eigenlijk het pareltje van ons bedrijf.
Dus voor het echt weekend is maken we de wagen nog even netjes schoon!


Tijdelijke trafo ruimte aangepast

De Van Geffen Groep heeft in samenwerking met Stedin aan de Donker Duyvisweg in Dordrecht een tijdelijke trafo ruimte voorzien van middenspannings kabels en laagspannings kabels.

Er was sprake van teveel spanningsverlies bij afnemers in de buurt, wat aardig klopte gezien de afstand van de kabel. Een gepaste oplossing hiervoor was een tijdelijke trafo ruimte dichterbij plaatsen.
Deze is inmiddels geplaatst doormiddel van een persing onder het spoor door waarbij deze ingelast is op de middenspannings ring.

De laagspannings kabels zijn vervolgens gelegd naar de omliggende aanlegsteigers.

Nadat alle kabels op de aansluitkasten gelast zijn en voorzien van de juiste spanning, is de laatste fase ingezet met het verwijderen van de oude kabels, alles dicht te maken en op te ruimen.

 


Een mooie mol actie

Voor DDO-montage hebben we een benauwde klus mogen uitvoeren. De bewoners van het ASVZ hebben al jaren last van een vastlopende pomp. De pomp pompt het wc-water van de beneden verdieping naar de wc’s boven, dit omdat er geen rioolaansluiting is. Aangezien de bewoners ook weleens andere voorwerpen doorspelen is het voor de pomp onbegonnen werk geworden.

Sleuf maken

Om bij de wc-aansluiting te komen hebben we onder het gebouw een sleuf moeten aanleggen. Aangezien er geen kruipruimte was en het onder de vloer vol met keiharde blauwe klei zat hebben we met behulp van de luchtschep alles losgebikt (zie ook de video). Aangekomen bij de aansluiting kon DDO-montage de riolering maken en kan iedereen weer gewoon naar de WC.

 

 

 


De Van Geffen Groep B.V. is klaar voor 2020!

Wij zijn wederom zonder enkele tekortkoming door de KIWA audits gekomen.

Van Geffen werd ge-audit op: NEN 9001:2015, VCA* 2008/5.1 & CKB K-A & K-C en BRL protocol 7001 & 7004.

Trots kunnen wij stellen dat we garant staan voor KWALITEIT.

Mede om dit te vieren gingen wij met ons hele team uit eten bij Black Smoke in Rotterdam.

Wij bedanken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen een ieder alvast een fijne jaarwisseling en een gezond 2020!

Team J. van Geffen Groep B.V.


Piepschuim schelpje wegzuigen

In opdracht van de firma de Kwaasteniet uit Dordrecht hebben wij een kruipruimte mogen leegzuigen in Gorinchem. Er moest reparatie plaatsvinden aan de riolering maar door de hoeveelheid piepschuim was dit niet te doen.

Dikke laag
Een 40cm dikke piepschuimlaag schelpjes moest worden verwijderd om het riool goed bereikbaar te maken. Weer een leuke opdracht waarvoor we onze zuigwagen prima konden inzetten. De klus was zo geklaard en de reparatie kon worden uitgevoerd.


Nachtklus middenspanning storing oplossen

Op de Vaanweg in Rotterdam hadden we te maken met een middenspanning storing die onder het asfalt lag. Om het verkeer niet al te veel hinder te laten ondervinden van onze werkzaamheden hebben we dit in de nacht gedaan. Deze “operatie” bestaat eigenlijk uit vier fases.

Fase 1 – Asfaltzagen
Om het asfalt te zagen gebruiken wij een gefabriceerd diamanten zaagblad, deze komt namelijk onder een enorme druk te staan tijdens het zagen. Om het geheel te koelen zit er een grote watertank in de machine.

Fase 2 – Funderingslaag verwijderen
Door middel van een sloophamer aan onze graafmachine wordt de funderingslaag verwijderd.

Fase 3 – Grondzuigen
Met onze zuigwagen, zuigen we alle grond weg rondom de kabel, zodat deze vrij komt te liggen.

Fase 4 – Repareren
Nadat de kabel vrij is en de schade bekend is kunnen de monteurs de kabel repareren door middel van een reparatiemof.


Aanleg nieuw midden- en laagspanning tracé.

Aan de Overkampweg in Dordrecht zijn wij ingeschakeld voor de aanleg van een nieuw midden- en lagespannings.  Om dit te kunnen realiseren hebben wij 13 persingen gemaakt onder de rijbaan en het fietspad van de Overkampweg door.

Vervolgens zijn er pvc mantelbuizen door de persingen gemaakt, waardoor er één lange mantelbuis ontstaat onder de rijwegen.

Als laatst zijn de ms en ls kabels aangelegd.


Heipalen vrij zuigen

In een bedrijfshal in Bergen op Zoom kregen wij de opdracht van de firma Breure uit Roosendaal om heipalen vrij te zuigen. Als voorbereiding op het storten van de vloer in de hal wordt deze eerst geprofileerd met breekpuin voor de goede hoogte.

Daarna moeten de heipalen waar de vloer op komt te rusten vrij worden gemaakt van het breekpuin. Tevens hebben we dit kunstje ook gedaan voor een laadvloer aan de buitenkant. Een ideaal klusje voor onze zuigwagen.

Riool vrij zuigen

Daarna hadden we nog een klus om het hoofdriool vrij te zuigen, ook op hetzelfde terrein. Het riool ligt op 2 meter diepte verscholen tussen de kabels en leidingen. Om het riool van het bedrijventerrein aan te kunnen sluiten moest er vrij baan zijn om dit uit te kunnen voeren.

Ook hiervoor konden we onze zuigwagen weer inzetten. Zo had de wagen een mooi vullend programma deze dag.

 


Een tracé van 500m vernieuwen

Op de Helsdingseachterweg in Vianen kregen we de opdracht van Stedin om een kabel te vernieuwen. Na aanhoudende storingen in dit gebied werd er besloten om een tracé van 500 meter te vernieuwen. De kabel lag op een diepte van 2 meter, de gebruikelijke diepte is 90 cm.

Safety first

Zoals je op de foto’s kan zien is het een aardige geul. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat de veiligheid voorop staat. Daarom wordt er eerst door AVA een verkeersplan uitgezet en verzorgen wij de verder afzetting.

Unimog

Nadat de boringen waren verricht konden wij onze Unimog inzetten om met de lier de kabel te trekken over de gehele 500 meter.
Na het plaatsen van de kabel werd alles weer netjes dichtgemaakt en de afzetting verwijderd.


Op moeilijk bereikbare plaatsen zetten wij de zuigwagen in

In Arkel wordt er druk gewerkt in samenwerking met Stedin om een middenspanningsstoring op te lossen.

Er moeten hiervoor 3 middenspannings ruimtes op een andere kabel ingelast worden.

Omdat het tracé op sommige plaatsen moeilijk te bereiken is, hebben we het bestaande track met onze zuigwagen vrij gemaakt.

De werkzaamheden kunnen zo snel en gemakkelijk uitgevoerd worden.


Plaatsing nieuw district station Alblasserdam

Plaatsing nieuw district station Alblasserdam.

Tijdens dit project hebben wij het leidingwerk van het oude station vrij gegraven. In samenwerking met de monteurs van Stedin en een lasser zijn de leidingen omgelegd zodat deze weer in het nieuwe trace uitkomen.

Nadat de leidingen gecontroleerd zijn en gebruiksklaar zijn gemaakt wordt het nieuwe station ontlucht en ingeregeld.

De Van Geffen Groep heeft rondom dit project het grondwerk, het straatwerk en niet vergeten, het transport met de knijperauto verzorgd.


Jong geleerd is oud gedaan...

Vele handen maken licht werk

En mijn vader maar zeuren dat het werk zo zwaar is. Het is toch nog herfstvakantie dus ik help wel even. Ik rij de wagen wel even voor, even de schep pakken, hoppa het is er zo uit hoor.

En de boel nog even uitgraven…. Dit is toch een makkie…. Een kind kan de was doen!
Pa ruim jij het even op? Ga ik wat drinken.

Fijne vakantie verder allemaal.

 


Water bassin plaatsen

Bij Electroplast heeft de Van Geffen groep een extra water bassin geplaatst.

Dit was nodig om extra koel capaciteit te verkrijgen voor een uitgebreide productielijn.


Van Geffen is onder meer gespecialiseerd in groen, grond en infra...

Van Geffen is onder meer gespecialiseerd in groen, grond en infra, waarbij de cultuurtechnische werkzaamheden, grond-, weg-, en waterbouw een grote rol spelen.

  • Ook voor het graven van sloten ten behoeve van afwatering en erf afscheiding.
  • Het inzaaien van de bermen in het Lage Bergse Bos ten behoeve van eigen werk voorbereiding waar het persriool verwijderd zal worden.
  • Het rooien van bomen ten behoeve van het maken van proefsleuven.
  • Het vervangen van grind voor gras in opdracht van de Gemeente Dordrecht.

Gestuurde boringen in Dordtse Biesbosch

In de nieuwe Dordtse Biesbosch hebben wij twee gestuurde boringen gemaakt ten behoeve van het hoge druk gasnet.

Deze boringen vervangen de oude zinkers onder de bestaande sloot.

De oude zinkers moesten vervangen worden omdat de bestaande sloot verdiept moet worden in verband met de aanleg van het natuurgebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De van Geffen Groep heeft hiervoor het grondwerk verzorgd en de twee boringen van 110 mm, elk zo'n 70 meter lang.

In samenwerking met Stedin hebben wij op één dag beide boringen ingebouwd in het bestaande 4 bar gasnet.


Fijne samenwerking

Een fijne samenwerking

Op een klus in de Lekstraat in Barendrecht hebben we met diverse werklieden de klus geklaard. “Even” een lagedruk 100 millibar gasnet saneren en vervangen.

Hier komt een hoop bij kijken

Zo lopen er op het werk een gasmonteur, grondwerkers, stratenmakers en een machinist. Een goede samenwerking is hier vereist. Wij zorgen voor de bouwhekken, rijplaten en een dixi op het depot. Tevens leveren wij een kraan en een machinist en een knijperauto voor het leveren van een vracht zand.

Stedin zorgt voor het materiaal en een monteur voor het vervangen van het gasnet, een materiaalcontainer en een schaftwagen.

Na de reparatie/ vervanging wordt het straatwerk ook weer keurig door ons terug gelegd, o.a. het tegelwerk, straatwerk, bandenlijnen en goten.

Al met al een veel omvattende klus, waarbij de veiligheid uiteraard voorop staat.


Gietijzeren leidingen vervangen

Leidingen vervangen op de Halleyweg in Dordrecht

Op de Halleyweg/Rigelhof in Dordrecht hebben wij de gietijzeren leidingen gesaneerd van lagedruk gasnet. Tevens hebben we in samenwerking met het waterleidingbedrijf Evides de 222mm AC leidingen gesaneerd. Al deze leidingen hebben we vervangen voor 200mm PVC leidingen. De betonnen riolering zal vervangen moeten gaan worden en de leidingen lagen in de weg dus hebben we deze gelijk op de juiste hoogte gelegd zodat ze daar geen hinder meer van zullen ondervinden.


Toegankelijkheid is belangrijk in deze

Belangrijk was wel dat de inrit toegankelijk moest blijven ivm de parkeerplaatsen van de omliggende woningen. Hiervoor hebben we een constructie gemaakt van dragline schotten en rijplaten zodat ze via deze brug de oversteek konden maken.


Na ons vertrek kunnen de straatmakers meteen aan de slag

Nadat alles vervangen was hebben wij de sleuf weer dichtgemaakt en het geheel “straat klaar” achtergelaten, goede verdichting, de baan op de juiste hoogte brengen, de tegels, klinkers, banden, drempelblokken op de juiste plek neergezet zodat de stratenmakers zo efficiënt mogelijk te werk konden gaan.

De afzettingen hebben we later opgehaald en hebben we alles nog even na gelopen, zoals invegen en aanvegen. Zodat het geheel weer netjes is afgerond!

 


Keerwanden plaatsen

Een aantal van onze mannen zijn vandaag in opdracht van Blankenstijn druk bezig met het plaatsen van keerwanden aan de Hazelaarlaan in Dordrecht.


District station verwijderen

Bij deze klus in Sliedrecht is de Van Geffen Groep bezig om in samenwerking met Stedin een district station te verwijderen.

Het betreft hier een gas station die sterk verouderd is.

Deze is, doordat de andere district stations in de nabije omgeving het gas op peil houden, overbodig geworden. Naast het verwijderen van het gas station worden ook alle andere leidingen daarbij drukloos gemaakt. 

Al het straatwerk wordt weer strak gemaakt 

Om alles weer netjes achter te laten zorgen wij er ook voor dat al het straatwerk er weer strak bij komt te liggen.


Olie afscheider plaatsen Sikkelstraat Dordrecht

De van Geffen Groep denkt ook aan het milieu!

Op ons terrein aan de Sikkelstraat wordt druk gewerkt aan een nieuwe tank- en wasplaats. Om hier op een milieuvriendelijke manier mee te werken is er vanochtend een olieafscheider geplaatst.

Deze olieafscheider wordt gebruikt om zand, slib en olie te zuiveren op het afvalwater, zodat het vervolgens geloost kan worden in het riool.


Riolering binnenstad Dordrecht

Werken in onze prachtige binnenstad!

Voor een klus in de binnenstad van Dordrecht werden wij door de Gebr. Tromp ingehuurd om een nieuwe rioolaansluiting te maken. Om alle werkzaamheden snel en zonder schade te laten verlopen hebben wij deze werkzaamheden uitgevoerd met behulp van onze zuigwagen.

In het foto album kunt u zien hoe deze klus verliep.

 


Bliksem inslag

Ook bij calamiteiten is de Van Geffen groep snel ter plaatse!

Na de hevige regen en onweer afgelopen dagen is de bliksem ingeslagen in het middenspanningsnet. Van Geffen is ingeschakeld om de storing op te graven en Stedin te assisteren bij het herstel van de kabel. Wij hebben op deze locatie het asfalt uitgezaagd en tevens verwijderd.

VERVOLGENS IS DE "GESTOORDE" KABEL VRIJ GEMAAKT.

Als de MS kabel gerepareerd is herstellen wij de verharding tijdelijk met beton platen. Wanneer de sleuf voldoende gezet is zal het asfalt weer netjes hersteld worden


Aanleg MS tracé

In Lexmond zijn we gestart met de aanleg van een middenspannings tracé.

Er wordt hier een nieuw middenspanning station ingelast, zodat er later ook terug geleverd kan worden door de klant op het net. Het is zo dat hier namelijk stroom opgewekt wordt d.m.v. zonnepanelen.

 


MS Kabelstoring Reeweg verhelpen

MS kabelstoring oplossen aan de Reeweg kruising Zuidwende in H.I. Ambacht:

In H.I. Ambacht zijn wij bezig geweest met een complexe reparatie van een MS kabelstoring.
Hierbij zorgen wij voor de gehele ontgraving van het bestaande kabel trace waar de reparatie van de mof benodigd is.

Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) is van kracht

In het traject is er gezorgd voor de tijdelijke verkeersmaatregel (TVM), de verkeersregelaars en klikmeldingen, allen in samenwerking met netbeheerder Stedin.

De storing zit op een lastige positie half in het tegenwerk en half in een geasfalteerd fietspad. Het asfalt wordt uitgezaagd, verwijderd en afgevoerd.

Nadat de kabel is gerepareerd zorgen wij voor het herstellen van de weg fundering en het tijdelijk dichtmaken van het asfalt d.m.v. klinkers.
In een later stadium zullen wij het asfalt herstellen.

 

 


Nieuwe voedingskabel verkeersleidingspost

Werkzaamheden Laan der Verenigde Naties

Op de Laan der VN zijn we bezig met het aanleggen van een nieuwe voedingskabel t.b.v. de verkeersleidingspost van Rijkswaterstaat.

Vanuit hier worden alle bruggen bediend in de regio.


Midden spanning storingen repareren

Midden spanning storingen repareren

Wij ondersteunen de storingsdienst bij Stedin met graafwerkzaamheden. Hierbij moet je denken aan storingen bij een huis dat zonder stroom of gas zit.

Laatst hadden we een midden spanning storing in Molenaarsgraaf. Gezien het net uit een ring bestaat kan vaak de kabel tussen 2 transformatiestations worden uitgeschakeld en dan hebben de huishoudens toch nog stroom. Tijdens de storing bleek verderop in de ring een kabel uitgeschakeld te zijn, met als vervolg dat er bijna 500 huishoudens een tijd zonder stroom hebben gezeten. (Zie link
De kabel verderop in de ring kon niet eerder gerepareerd worden gezien daar de bodem verontreinigd is en hierbij de benodigde procedures gevolgd diende te worden.

Graafwerkzaamheden

Onze taak bij deze storingen is het compleet verzorgen van de graafwerkzaamheden met de daarbij behorende afzetting. We zorgen ervoor dat de monteurs zo makkelijk maar zo veilig mogelijk kunnen werken. De kabel lag onder het asfalt, mede door het keer op keer opnieuw asfalteren was de laag ongeveer 50 cm dik. Dus dat was een leuke uitdaging. Ook bij de kabel verderop in de verontreinigde bodem hebben we het gehele graafwerk verzorgd. Aangezien we BRL 7000 zijn gecertificeerd kunnen we ook hier de werkzaamheden van het graven uitvoeren.

De kabels zijn hersteld, iedereen heeft weer stroom en de bestrating is weer netjes dicht gemaakt.


Schoolplein verbouwing

Basisschool de Notenbalk in Zwijndrecht kijkt uit naar een nieuw schoolplein.

Voordat dit is gerealiseerd is er een hoop werk te doen.

Stap 1
Allereerst wordt er een tijdelijk schoolplein aangelegd. Een zandcuner aangebracht, waarna het geheel wordt geëgaliseerd en de platen op de plek worden gelegd. Het tijdelijke schoolplein is een feit!

Stap 2
Het oude schoolplein is verwijderd en bouwrijp gemaakt. Na het heien hebben we de fundering uitgegraven en is alles is klaar voor de volgende stap.

Stap 3
In het eerste of tweede kwartaal van 2019 gaan we het nieuwe plein plaatsen. Dit gehele traject verzorgen we ook.

Stap 4
En de laatste stap is dan natuurlijk het tijdelijke plein wat we aangelegd hebben weer afbreken en verwijderen. Wordt vervolgd!

Dit is een project wat niet binnen een paar dagen gerealiseerd is maar wat meer voeten in de aarde heeft. Leuk dat we bij iedere stap betrokken zijn! We kijken uit naar het uiteindelijke resultaat en de kinderen waarschijnlijk ook!


Grondwerk in Dordrecht uit voor Stedin

Project Van Deysselstraat Dordrecht.

De Van Geffen Groep is in opdracht van netbeheerder Stedin bezig op een project aan de Van Deysselstraat in Dordrecht.

Van Geffen:

  • regelt al het grondwerk,
  • is een ondersteunende partij voor de monteurs,
  • regelt de afzetting,
  • de stratenmakers,
  • het transport van benodigdheden en
  • uiteraard trekken / lieren wij de benodigde kabels er ook doorheen.

Er moest aan de van Deysselstraat een traforuimte omgebouwd worden. Hiervoor is een tijdelijk middenspanningsstation ingelast, zodat de wijk toch nog gevoed kon worden. Nadat het oude middenspanningsgedeelte spanningsloos gemaakt was, kon de MS schakelinstallatie vervangen worden. Toen deze werkzaamheden gereed waren, werd de MS voeding weer teruggebracht in het oude station.

Als dit allemaal gebeurt is zorgen wij ervoor dat alles weer wordt dichtgemaakt en het straatwerk netjes afgeleverd wordt. Als laatste wordt alles nog een keer na gelopen, worden de laatste punten op de i verwerkt qua afwerking en kunnen we vertrekken naar de volgende klus!


J. van Geffen Groep B.V.
Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
078 - 630 9922
KvK nummer: 64581217